מה ההבדל בין מחזור משכנתא לסילוק משכנתא?

הסדר משכנתא יכול להיות תהליך מורכב ומכריע, במיוחד עבור רוכשי דירה ראשונה. בתוך תהליך זה, שני מונחים שגורמים לרוב לבלבול הם “מחזור משכנתא” ו”הפטרת משכנתא”. במאמר זה נפרום את ההבחנה בין מונחים אלו, ונשפוך אור על משמעותם בהקשר של הסדר משכנתא. אז בואו נעמיק בעולם המשכנתאות ונבין טוב יותר את המושגים הללו.

 

הבנת מחזור המשכנתא

מחזור המשכנתא הוא מונח מקיף המקיף את השלבים השונים הכרוכים בחיי הלוואת משכנתא. זה מתחיל בתהליך הבקשה, שבו הלווה מספק את המידע הפיננסי שלו למלווה לצורך הערכה. עם האישור, המלווה מחלק את הכספים, מה שמאפשר ללווה לרכוש את הנכס.

שלב ההחזר הוא מרכיב קריטי במחזור המשכנתא, בו הלווה משלם תשלומים חודשיים קבועים לכיוון הקרן והריבית של ההלוואה. הבנת מחזור המשכנתא חיונית ללווים מכיוון שהיא מספקת מפת דרכים של תהליך ההלוואה מתחילתו ועד סופו, ומבטיחה הבנה ברורה של ההתחייבויות שלהם

מחזור המשכנתא מתייחס לכל אורך החיים של הלוואת משכנתא, מתחילתה ועד סיומה. הוא מקיף את השלבים השונים הכרוכים בקבלת והחזר הלוואת משכנתא. בואו נחקור את השלבים הבאים:

 1. בקשה: מחזור המשכנתא מתחיל בתהליך הבקשה. כאן, הלווה מגיש את המידע והתיעוד הפיננסי שלו למלווה, אשר מעריך את כושר האשראי שלו ואת שווי הנכס כדי לקבוע את זכאות ההלוואה.
 2. אישור: לאחר שהמלווה בוחן את הבקשה, הוא מחליט אם לאשר את ההלוואה או לא. שלב זה כולל הערכה יסודית של היסטוריית האשראי של הלווה, ההכנסה ויחס החוב להכנסה.
 3. תשלום: לאחר אישור ההלוואה, המלווה מספק ללווה את הכספים הדרושים לרכישת הנכס. שלב זה כולל העברת סכום ההלוואה ללווה או לחשבון המיועד לו.
 4. החזר: שלב ההחזר הוא חלק קריטי במחזור המשכנתא. הלווה אחראי לתשלומים חודשיים קבועים, לרבות קרן וריבית, לאורך התקופה המוסכמת עד להחזר מלא של ההלוואה.

 

הבנת סילוק משכנתא

הפטר משכנתא מתייחס להליך המשפטי של שחרור נכס משעבוד המשכנתא. היא מתרחשת כאשר הלווה מילא את התחייבויותיו הכספיות כלפי המלווה ושילם את הלוואת המשכנתא במלואה. הבה נבחן את השלבים הכרוכים בסילוק משכנתא:

 1. החזר הלוואה: הלווה מבצע בשקידה תשלומי משכנתא חודשיים לפי הסכם ההלוואה עד לפירעון מלא של יתרת ההלוואה.
 2. בקשה להפטר: לאחר ביצוע התשלום הסופי, הלווה רשאי לבקש הפטר מהמשכנתא מהמלווה. בקשה זו נעשית בדרך כלל בכתב וכוללת פרטים חיוניים כגון מספר חשבון ההלוואה, כתובת הנכס ופרטי הלווה.
 3. תיעוד: המלווה מכין את הניירת הדרושה, לרבות מסמך סילוק משכנתא. מסמך זה מסמל את שחרור שעבוד המשכנתא על הנכס.
 4. רישום: מסמך סילוק המשכנתא מוגש לאחר מכן ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית או לרשות הממשלתית האחראית על רישום עסקאות בנכס. תהליך הרישום משחרר את הנכס באופן רשמי משעבוד המשכנתא, ומספק ללווה בעלות ברורה.

 

ההבדלים העיקריים בין מחזור משכנתא לפירוק משכנתא

תוך כדי דיון בהסדר משכנתא, חשוב להבחין בין מחזור משכנתא לפירוק משכנתא. ההבדלים העיקריים נעוצים במשמעויות וההשלכות שלהם. מחזור משכנתא מתייחס לכל אורך החיים של הלוואת משכנתא, הכולל שלבים כמו בקשה, אישור, פירעון והחזר. מאידך גיסא, פירוק משכנתא מתייחס דווקא לתהליך מכירת נכס להחזר יתרת המשכנתא. בעוד שמחזור משכנתא מכסה את מכלול ההלוואה, פירוק משכנתא מתמקד במכירת הנכס כאמצעי להסדרת חוב המשכנתא.

 1. עיתוי: מחזור המשכנתא מקיף את כל משך הלוואת המשכנתא, החל מהבקשה ועד לפירעון, בעוד שסילוק המשכנתא מתרחש רק בתום תקופת ההלוואה עם שחרור השעבוד.
 2. תהליך: מחזור המשכנתא כולל מספר שלבים, כגון בקשה, אישור, פירעון והחזר. מנגד, הפטר מהמשכנתא מתמקד בעיקר בהחזר הסופי ובשחרור שעבוד המשכנתא לאחר מכן.
 3. משמעות משפטית: בעוד שמחזור המשכנתא מייצג את המסע הכולל של הלוואת משכנתא, לפירוק המשכנתא יש חשיבות משפטית משמעותית. זה משחרר את הנכס משעבוד המשכנתא, ומבטיח שהלווה יקבל בעלות ברורה.

 

לסיכום

הבנת ההבדל בין מחזור המשכנתא לבין סילוק המשכנתא חיונית לכל מי שמנווט בתהליך הסדרת המשכנתא. מחזור המשכנתא מקיף את כל המסע של הלוואת משכנתא, בעוד שהפטרת המשכנתא מציינת את שחרור הנכס משעבוד המשכנתא עם פירעון מלא. על ידי הבנת ההבחנות הללו, לווים יכולים לנווט את תהליך הסדר המשכנתא בביטחון, ולהבטיח תוצאה מוצלחת.

סילוק משכנתא