מהם תפקידי המפקח על רישום מקרקעין?

המפקח על רישום מקרקעין הוא גוף מנהלי אשר תפקידו לרשום נכסים משותפים המחולקים לשתי דירות או יותר, וכן להכריע בכל הנוגע לסכסוכים ותביעות המתרחשות בין בעלי דירות הרשומות באותו נכס משותף.

 

מי הוא המפקח על רישום מקרקעין ולמי ניתן לפנות בעת הצורך?

המפקח על רישום מקרקעין הוא גורם אשר ממונה ומוסמך על ידי שר המשפטים. מתוקף תפקידו ולפי חוק המקרקעין תשכ”ט-1969, מוסמך הממונה לקבל כל החלטה מנהלית או שיפוטית הקשורה לניהול של בתים (נכסים) משותפים. כמו כן, תפקידו לבצע רישום הנוגע לנכסים אלה.

במידה וישנו סכסוך בין בעלי דירות הרשומות תחת אותו נכס משותף, מומלץ לפנות לעורך דין מקרקעין מוסמך ומקצועי אשר ידע ללוות אתכם לאורך כל הדרך ויגן על הזכויות שלכם. עורך דין כזה, כמו עו”ד יוני לוי, ידאג לייצג אתכם בצורה מקצועית ויגביר את הסיכוי שלכם לזכות במשפט.

 

מה הן הסמכויות המנהליות של המפקח?

כאמור, למפקח על רישום מקרקעין סמכויות שיפוטיות לצד סמכויות מנהלתיות. בהקשר המנהלי, בסמכותו של המפקח לתת צווים, לתקן אותם ולהכריע בדבר התנגדויות לתיקון הצווים הנוגעים לרישום בתים בתוך פנקס הבתים המשותפים. כמו כן, בסמכותו לתת צווים אשר נוגעים לרישום של תקנונים לגבי נכסים משותפים כאשר הם מוסכמים, למנות נציגות בתשלום לנכסים משותפים ולפקח על הנעשה בלשכות רישום מקרקעין.

 

מה הן הסמכויות המשפטיות של המפקח?

סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין נוגעת רק כאשר מדובר בתביעות הנוגעות לבית משותף. בסמכויותיו של המפקח לתת צווי ביניים (למשל: צו מניעה, צו עיקול, צו עשה, צו אל תעשה ועוד).

ישנם מקרים וסוגיות משפטיות המצאות בסמכות שיפוטו של המפקח בלבד כמו למשל: סכסוכים הנוגעים להרחבה של דירה בבית משותף, סכסוכים הנוגעים להפרה או זכויות לפי תקנון הנכס המשותף, סכסוכים הקשורים להתאמה של המרחבים המשותפים בנכס לבעלי מוגבלויות, סכסוכים הנוגעים להשתתפות כלל בעלי הדירות בדבר הוצאות הכרוכות באחזקת המבנה המשותף, סכסוכים הנוגעים לתשתיות משותפים ועוד.

כאשר מדובר בהשגת גבול של בעל דירה אחת כנגד בעל דירה אחרת באותו בית משותף, ניתן לבחור האם להגיש תביעה בבית המשפט או בפני המפקח על רישום מקרקעין. הגשת תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין הינה הגשת תביעה משפטית לכל דבר, ולכן יש צורך בהגשת תביעה מסודרת ותשלום אגרת משפט.

 

האם ניתן לערער על החלטות המפקח?

במידה והגשתם תביעה או הוגשה נגדכם תביעה אצל המפקח לרישום מקרקעין, כדאי שתדעו כי ביכולתכם להגיש ערעור על החלטתו. הערעור יוגש בפני הממונה על המרשם במידה ומדובר בהחלטה מנהלית של המפקח, ויוגש בפני בית משפט מחוזי במידה ומדובר בהחלטה שיפוטית של המפקח. כמובן, שגם כשמדובר בהגשת ערעור, מומלץ להיעזר בעורך דין מוסמך בתחום.

רישום מקרקעין