מה הקשר בין הטרדה מינית וסחיטה באיומים?

לא כל הטרדה מינית היא סחיטה, ולא כל סחיטה באיומים היא סחיטה בעלת אופי מיני. במאמר הבא נתייחס לקשר בין הטרדה מינית וסחיטה באיומים, נבחין מהי סחיטה על רקע מיני ומה ייחודה, ומהן דרכי ההתמודדות העומדות לרשותכם כאשר אתם חוששים שנפגעתם מסחיטה על רקע מיני.

 

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא התנהגות אשר מופנית כלפי אדם, בעלת הקשר או אופי מיני, ושעשויה לבזות או לפגוע בו. הטרדות מיניות מתרחשות, לצערנו, בכל מקום, והן נפוצות ביותר במקומות הכוללים יחסי מרות, כגון מקומות עבודה וצבא. הטרדות מיניות נוגעות לכולנו, משום שהן מעכירות ומרעילות את סביבות העבודה והלימודים שלנו. סביבת עבודה בה קיימת הטרדה מינית, למשל, תפגע ביכולת הנפגעים, ולרוב – הנפגעות, להתקדם מקצועית, לעבוד ללא חשש ולהתפרנס בכבוד ממקצוען. ניתן להרחיב מידע בנושא גם באתר https://www.dw-law.co.il.

 

מהי סחיטה באיומים?

סחיטה באיומים היא איום לפגוע באדם על מנת שיבצע מעשה מסוים או ימנע מביצוע מעשה מסוים. על פי החוק, סחיטה באיומים היא איום בכל דרך (בכתב, בעל פה או בהתנהגות) לפגוע בגופו, בחירותו, ברכושו, בפרנסתו, בשמו הטוב או בצנעת הפרט של אדם, וכן איום לפגוע בגופו של אדם אחר. סחיטה באיומים היא עבירה פלילית, והעונש עליה הוא שבע שנות מאסר, או אף תשע, אם הנסחט אכן ביצע את המעשה שלשמו איימו עליו.

 

מהי סחיטה בעלת אופי מיני או על רקע מיני?

סחיטה בעלת אופי מיני היא שילוב בין השניים. כלומר, מדובר במצב שבו מאיימים על אדם – גופו, רכושו, פרנסתו וכו’, על מנת לגרום לו לבצע מעשה בעל אופי מיני, למשל – איום על אישה על מנת לגרום לה לקיים יחסי מין, או איום על נער בפרסום צילומים אינטימיים שלו. בדומה לסחיטה באיומים, גם סחיטה בעלת אופי מיני היא עבירה פלילית שעונשה שבע או תשע שנות מאסר.

 

מדוע יש צורך בהתייחסות מיוחדת לסחיטה על רקע מיני?

קיימת התייחסות ייחודית לסחיטה בעלת אופי מיני בחוק למניעת הטרדה מינית, ולא בכדי, שכן סחיטה בעלת אופי מיני היא פגיעה ייחודית ומשמעותית, ולצערנו היא נפוצה מאוד במקומות עבודה. עובדות ועובדים רבים מוצאים עצמם חוששים לעתידם המקצועי ולפרנסתם כאשר הם מתמודדים עם סחיטה בעלת אופי מיני, למשל אישה שהממונה הישיר שלה מאיים עליה בפיטורין אם לא תסכים שינשק אותה. ברור שמצב זה מעמיד את הנפגעת במצוקה קשה.

 

מה ניתן לעשות אם חושדים שנפגענו מסחיטה על רקע מיני?

הדבר הראשון שכדאי לעשות אם עולה החשד לסחיטה על רקע מיני, הוא להתייעץ עם עורך דין. ייעוץ משפטי הינו קריטי כאשר אנו חושדים שנפגענו מעבירת מין. כמו בכל העבירות האחרות, עומדת בפני הנפגע או הנפגעת אפשרות להגיש תלונה במשטרה, וכן לתבוע פיצויים בהליך אזרחי.

הטרדה מינית